leraren opleiding

Talent Education Suzuki Institute Belgium

Lerarenopleiding:

Alle Suzuki leerkrachten in België zijn professionele muzikanten, gediplomeerd aan een erkend Conservatorium.

Ze hebben de vorming ‘Teacher Trainer’ gevolgd, opgelegd door de Europese Suzuki vereniging.

 

Teacher training viool/altviool:

De opleiding Suzuki leraar viool/altviool wordt ingericht door de Artesis Hogeschool Antwerpen. Voor meer informatie kan u terecht bij Veerle Van Gorp

https://www.ap.be/royal-conservatoire/postgraduate-studies/2687

 

Teacher training piano:

De opleiding Suzuki leraar piano wordt ingericht door de ASB.

Voor meer informatie kan u terecht bij Thijs Geeraert.

 

Teacher training fluit:

Karen LAVIE

http://www.fluteforlife.com/

karenmlavie@yahoo.com